Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Inco” s.c. Pawlukiewicz Artur, Korzeniowski Krzysztof realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Inco” s.c. Pawlukiewicz Artur, Korzeniowski Krzysztof”

Cel: Umocnienie pozycji firmy INCO na rynku wyrobów czekoladowych poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę kraju technologii pakowania, wpływającej na podniesienie parametrów jakościowych produktu końcowego.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup maszyny do owijania kulek i jaj w podwójnym skręcie i fantazyjnym stylu, która umożliwi wdrożenie w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Inco” s.c. Pawlukiewicz Artur, Korzeniowski Krzysztof zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie innowacyjnej na skalę kraju technologii pakowania, która wpłynie na podniesienie parametrów jakościowych produktu końcowego. Konieczność podjęcia decyzji o realizacji projektu wynika z niskiego poziomu zastosowania rozwiązań innowacyjnych w firmie INCO w zakresie technologii produkcji. W chwili obecnej firma nie dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym pakowanie ww. produktów – możliwe jest jedynie pakowanie ręczne, które jest procesem o niskiej wydajności, przekładającym się na ograniczone możliwości wytwórcze firmy. Jest to również system niedostosowany do skali prowadzonej produkcji. Innowacja procesowa, której wprowadzenie jest kluczowe dla danego przedsięwzięcia, to pakowanie na nowoczesnej automatycznej zawijarce. Wzrost jakości pakowania sztuki praliny to element technologicznie udoskonalony, a uzyskana jakość ochrony produktu przed czynnikami zewnętrznymi otoczenia stanowi o wzroście cech jakościowych praliny. Zachowanie cech fizycznych i chemicznych jest niewątpliwym i nieodłącznym atutem planowanej do zastosowania innowacji procesowej. Kolejnym jest pomijanie pralin uszkodzonych – niepełnego kształtu owalnego, co ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia szans na pakowanie uszkodzonych produktów lub wypuszczenia produktów źle zapakowanych o obniżonej jakości.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo.
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 816 196,00 zł.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC.

Wartość projektu:1 316 100,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 904,00zł

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.